ตารางราคา

  PRICE  LIST
แปลงที่ ไร่ งาน ตร.วา เนื้อที่ (ตร.วา) ราคา (บ./ตร.วา) ราคารวม (บาท)
A1 1 3 57        757.00         40,000.00   30,280,000.00
A2 2 1 59        959.00         40,000.00   38,360,000.00
A3 2 0 0        800.00  ขายแล้ว   
A4 1 2 49        649.00  ขายแล้ว   
A5 2 2 08     1,008.00         50,000.00   50,400,000.00
A6 0 3 92        392.00  ขายแล้ว   
A7 1 0 65        465.00         ขายแล้ว   
A8 1 1 94        594.00  ขายแล้ว   
A9 2 1 85        985.00  ขายแล้ว   
AA10 4 0 0     1,600.00  ขายแล้ว   
AA11 1 1 09        509.00 ขายแล้ว 
 
A12 1 0 68        468.00         ขายแล้ว   
A13 1 0 23        423.00         35,000.00     13,755,000.00
A14 1 0 50        450.00         35,000.00    15,750,000.00
A15 1 0 83        483.00         35,000.00     16,905,000.00
A16 1 1 33        533.00         35,000.00     18,655,000.00
A17 1 1 26        526.00         35,000.00     18,410,000.00
A18 1 2 52        652.00         35,000.00     22,820,000.00
A19 1 1 14        514.00         ขายแล้ว   
A20 1 0 34        434.00         35,000.00    15,190,000.00
A21 1 0 72        472.00         35,000.00     16,520,000.00
A22 3 0 00     1,200.00  ขายแล้ว   
A23 1 3 80        780.00  ขายแล้ว   
A24 2 0 22        822.00  ขายแล้ว   
A25 0 3 22        322.00  ขายแล้ว   
AA26 4 0 00     1,600.00  ขายแล้ว   
AA27 3 2 86     1,486.00  ขายแล้ว   
AA27A 2 1 33        933.00  40,000.00 33,720,000.00
AA28 3 0 91     1,291.00         ขายแล้ว   
AA29 3 0 00     1,200.00         ขายแล้ว   
AA30 3 0 08     1,208.00  ขายแล้ว