รายละเอียดโครงการ

เงื่อนไข รายละเอียด

1. เปิดขายเป็นที่ดินเปล่า ขนาดแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ 398 ตรว.ขึ้นไปจนถึง 2,080 ตรว. ในราคาที่คุณจะต้องไม่พลาด โดยทางโครงการจะมีแบบบ้านตัวอย่างไว้ให้เลือกหรือลูกค้าสามารถออกแบบบ้านและ สร้างเอง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
  1.1. ก่อสร้างบ้านความสูงไม่เกิน 2 ชั้น โดยจุดสูงสุดของหลังคาบ้านสูงไม่เกิน 10 เมตร จากระดับความสูงของที่ดินเดิมแปลงนั้น
  1.2 จะซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่า นั้น โดยจะออกแบบบ้านให้อยู่ภายใต้กฎเทศบัญญัติและกฎหมายก่อสร้าง
  1.3 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้แบบบ้านของโครงการฯ ขอให้ส่งแบบบ้านให้ทางโครงการพิจารณาแบบ ก่อนลงมือก่อสร้างและเมื่อมีการต่อเติม
  1.4 ให้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยมีขนาดไม่เกิน 50 % ของพื้นที่และเหลือพื้นที่ว่างสีเขียวไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดในแปลงนั้นๆ
  1.5 ให้ใช้วัสดุมุงหลังคาบ้านในโทนกลุ่มสีธรรมชาติ (EARTH TONE) เท่านั้น เช่น สีน้ำตาล, สีอิฐ, สีไม้และสีหินต่างๆ
  1.6 ให้ดูแลรักษาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในสภาพที่เรียบร้อยและเหมาะสม
  1.7 กรณีลูกค้าซื้อที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ทางโครงการกำหนดให้สร้างบ้านภายใน 3 ปี หากพ้น 3 ปี เจ้าของที่ดินยังไม่ทำการก่อสร้าง โครงการฯ จะจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคของที่ดินแปลงนั้น ในอัตราเดียวกับกรณีที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างแล้วในราคาตารางวาละ 7 บาท / เดือน

2. สิ่งที่โครงการให้
  2.1 รั้วกั้นระหว่างแปลงจะมี 4 ด้าน คือเป็นรั้วต้นชา สูงประมาณ 70-80 ซม.
  2.2 ระบบไฟฟ้า: เป็นระบบเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
  2.3 ระบบน้ำ : โครงการจัดให้มีมิเตอร์น้ำ 1 ตัว มิเตอร์สำหรับอุปโภค และสำหรับรดน้ำต้นไม้ น้ำสำหรับอุปโภคเป็นน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำซึ่งได้มาตรฐานการ ประปา
  2.4 ระบบรักษาความปลอดภัยมีพนักงาน ร.ป.ภ ดูแลโครงการฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
  2.5 บริการรับดูแลสวน มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 800 บาท / ไร่ (รดน้ำ+ใส่ปุ๋ย) โดยใช้น้ำจากมิเตอร์น้ำในที่ดินแปลงนั้นๆ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
  2.6 บริการรับทำความสะอาด โดยคิดค่าบริการเป็นครั้งๆ ไปตามสภาพ

3. การบริการส่วนกลางภายในโครงการ
  3.1 จัดให้มีสำนักงานไว้คอยบริการที่ดินโดยตั้งสำนักงานเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินส่วนกลาง
  3.2 พื้นที่สวนส่วนกลาง 26% (8 % สวน คลับเฮาส์และสำนักงาน 18% ถนน) และผู้ชื้อมีสิทธิขึ้นไปในบริเวณเขาที่ติดกับโครงการได้
  3.3 จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนกับลูกค้าในอัตรา ดังนี้
   3.3.1 ในกรณีซื้อที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บอัตราตารางวาละ 5 บาท / เดือน
   3.3.2 ในกรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้สร้างสิ่งปลูกส้าง 3 ภายหลังได้รับโอนกรรมสิทธิ จัดเก็บอัตราตารางวาละ 7 บาท / เดือน
การจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคจัดเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ส่วน กลางภายในโครงการฯ และเพื่อบริการสาธารณะ เช่น ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนกลาง , ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ เป็นต้น ( ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ )

4. เงื่อนไขการชำระเงิน
  4.1 เงินจอง 200,000 บาท
  4.2 กำหนดทำสัญญาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือจองกับโครงการ และจ่ายเงินดาวน์ 20 %
  4.3 การจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค ตารางวาละ 5 บาท จัดเก็บล่วงหน้า 2 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ 4.4 ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ โครงการและผู้ซื้อชำระคนละครึ่ง
  4.5 ค่าจดจำนองธนาคารผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ
  4.6 ราคานี้ไม่รวมค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปา
  4.7 ราคาและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์.
081-924-2014 คุณสุธาร เดชอุดม 
โทรศัพท์. 087-690-8321 คุณกษมพร สุขยางค์