ตารางราคา

  PRICE  LIST
แปลงที่ ไร่ งาน ตร.วา เนื้อที่ (ตร.วา) ราคา (บ./ตร.วา) ราคารวม (บาท)
1 1 1 73      573.00         ขายแล้ว
2 1 1 11      511.00         ขายแล้ว
3 0 2 30.6      230.60         ขายแล้ว  
3.1 0 2 30.6 230.60 15,000.00 3,459,000.00
4 0 3 62      362.00        ขายแล้ว  
5 0 3 38      338.00         15,000.00   5,070,000.00
6 1 1 43      543.00         15,000.00     8,145,000.00
7 1 1 26      526.00         15,000.00     7,890,000.00
8 1 0 74      474.00         ขายแล้ว  
9 1 1 24      524.00         ขายแล้ว  
10 1 0 57      457.00         15,000.00    6,855,000.00
11 1 1 70      570.00         15,000.00   8,550,000.00
12 1 3 43      743.00         15,000.00 11,145,000.00
13 1 0 96      496.00         ขายแล้ว  
14 1 1 63      563.00         ขายแล้ว  
15 1 1 09      509.00         ขายแล้ว  
16 1 0 11      411.00         ขายแล้ว  
17 0 3 73      373.00         ขายแล้ว  
18 1 1 22      522.00         ขายแล้ว  
 แปลงที่ 1 1  - 1  - 73         573.00 8,500     4,870,500.00