รายละเอียดโครงการ

1. เปิดขายเป็นที่ดินเปล่า ขนาดแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ 328 ตรว.ขึ้นไปจนถึง 739 ตรว. ในราคา 11,000.- บาท/ตารางวา โดยลูกค้าสามารถออกแบบบ้านและสร้างเอง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1.1. ก่อสร้างบ้านความสูงไม่เกิน 2 ชั้น โดยจุดสูงสุดของหลังคาบ้านสูงไม่เกิน 10 เมตร จากระดับความสูงของที่ดินเดิมแปลงนั้น
1.2 จะซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น  โดยจะออกแบบบ้านให้อยู่ภายใต้กฎเทศบัญญัติและกฎหมายก่อสร้าง
1.3 ขอให้ส่งแบบบ้านให้ทางโครงการพิจารณาแบบ ก่อนลงมือก่อสร้างและเมื่อมีการต่อเติม
1.4 ให้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยมีขนาดไม่เกิน 50 % ของพื้นที่และเหลือพื้นที่ว่างสีเขียวไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดในแปลงนั้นๆ
1.5 ให้ใช้วัสดุมุงหลังคาบ้านในโทนกลุ่มสีธรรมชาติ (EARTH TONE) เท่านั้น เช่น สีน้ำตาล, สีอิฐ, สีไม้และสีหินต่างๆ  
1.6 ให้ดูแลรักษาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในสภาพที่เรียบร้อยและเหมาะสม
1.7 กรณีลูกค้าซื้อที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ทางโครงการกำหนดให้สร้างบ้านภายใน 3 ปี หากพ้น 3 ปี เจ้าของที่ดินยังไม่ทำการก่อสร้าง  โครงการฯ จะจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคของที่ดินแปลงนั้น  ในอัตราเดียวกับกรณีที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างแล้วในราคาตารางวาละ 7 บาท / เดือน
1.8 ในกรณีที่ลูกค้าอยากให้ทางโครงการช่วยเหลือในการ สร้างบ้าน ทางโครงการสามารถประสานงานกับทีมงานสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ และ ผู้รับเหมาให้ได้

2. สิ่งที่โครงการให้
2.1 รั้วกั้นระหว่างแปลงจะมี 4 ด้าน โดยลักษณะของรั้วนั้นจะเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด (หรือถ้าทางลูกค้าต้องการทำรั้วเอง ขอให้ส่งแบบรั้วให้ ทางโครงการพิจารณาแบบ ก่อนลงมือก่อสร้างและเมื่อมีการต่อเติม)
2.2 ระบบไฟฟ้า: เป็นระบบเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
2.3 ระบบน้ำ : โครงการจัดให้มีมิเตอร์น้ำ 1 ตัว สำหรับอุปโภคบริโภค
2.4 ระบบรักษาความปลอดภัยมีพนักงาน ร.ป.ภ ดูแลโครงการฯ ตลอด  24 ชั่วโมง
2.5 ถนนผ่านหน้าที่ดินทุกแปลง และเชื่อมกับเขาในบริเวณโครงการ

3. การบริการส่วนกลางภายในโครงการ
3.1 จัดให้มีสำนักงานไว้คอยบริการที่ดินโดยตั้งสำนักงานเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินส่วนกลาง
3.2 พื้นที่สวนส่วนกลาง 16% (3 % คลับเฮาส์และสำนักงาน 13% ถนน) และผู้ชื้อมีสิทธิขึ้นไปในบริเวณเขาที่ติดกับโครงการได้
3.3 จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนกับลูกค้าในอัตรา  ดังนี้
      3.3.1 ในกรณีซื้อที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บอัตราตารางวาละ  5 บาท / เดือน
      3.3.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 3 ปี หลังได้รับโอนกรรมสิทธ ​ิจัดเก็บอัตราตารางวาละ  7 บาท / เดือน

การจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคจัดเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ส่วนกลางภายในโครงการฯ และเพื่อบริการสาธารณะ เช่น ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ เป็นต้น (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

4. เงื่อนไขการชำระเงิน
4.1 กำหนดทำสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือจองกับโครงการ และจ่ายเงินดาวน์ 10 %
4.2 กำหนดโอนกรรมสิทธิ์และชำระ 90 % ที่เหลือ ภายใน 3 เดือน  นับจากวันเซ็นต์สัญญา
4.3 ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์  โครงการและผู้ซื้อชำระคนละครึ่ง
4.4 ค่าจดจำนองธนาคารผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ
4.5 ราคานี้ไม่รวมค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปา

5. ราคาและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุ  อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์. 087-690-8321  คุณจั๊ม
โทรศัพท์. 095-564-1966  คุณจักร